Hopp til hovedinnhold

Gardstunet

En stor gard med et stort tun.

  • 1/1
    Flagget er heist på Odalstunet

Det gamle gardstunet besto av mange hus alle med sine spesielle funksjoner. Folk og dyr skulle bo, mat og fôr skulle tørkes, bearbeides og oppbevares. Når plassen ble for liten i et uthus, bygde man ikke på, slik som i våre dager, man bygde nytt. Så lenge husa ble laftet, var dette det enkleste. Fjøset ble bygd adskilt fra låven fordi fuktigheten fra dyra førte til råteskader på bygningen. Smie og kjone ble bygd et stykke unna tunet på grunn av brannfaren. Kårfolket eller ungfolket bodde i eget hus, og antallet bygninger på en gard hadde en tendens til å øke fra generasjon til generasjon. 

Bygningene på Odalstunet ligger med et åpent firkanttun og utgjør tunet på en større gard. Flesteparten av bygningene er fra 1800-tallet, mens noen hus er eldre. Bygningene er flyttet til Odalstunet fra garder og plasser I Sør-Odal og Nord-Odal.

Museum24:Portal - 2024.05.28
Grunnstilsett-versjon: 2