Hvem er vi?

Det er en liten og engasjert stab som arbeider for Anno museum i Kongsvingerregionen.

Alle avdelingens ansatte er involverte i større og mindre oppgaver ved Odalstunet, Kvinnemuseet, Kongsvinger museum og Eidskog museum. I tillegg bidrar vi inn i fellesskapet i Anno museum sentralt.

Knut Ola B. Storbråten

Knut Ola B. Storbråten

Konservator i kulturlandskap, museumsleder Odalstunet

MonaPedersen.jpg

Mona Pedersen

Mona Pedersen

Avdelingsdirektør, Anno museum avdeling Kongsvingerregionen

Kongsvinger museum

MonaHolm.jpg

Mona Holm

Mona Holm

Konservator NMF, museumsleder Kvinnemuseet

Kvinnemuseet

IngunAastebl.jpg

Ingun Aastebøl

Ingun Aastebøl

Konservator NMF, seksjonsleder for formidling, museumsleder Kongsvinger museum

Kongsvinger museum

Amund Skagsoset Kristiansen

Amund Skagsoset Kristiansen

Amund Skagsoset Kristiansen

Fungerende museumsleder for Kongsvinger museum

Kongsvinger museum

Line Helstad

Line Helstad

Line Helstad

Museumsleder Eidskog museum

Eidskog museum

BjrnSverreHolHaugen.jpg

Bjørn Sverre Hol Haugen

Bjørn Sverre Hol Haugen

Førstekonservator, redaktør for tidsskriftet Solør-Odal

Kongsvinger museum

Thea Aarbakke

Thea Aarbakke

Thea Aarbakke

Prosjektkoordinator, "Nå begynner'a med det der igjen"

Kvinnemuseet

Søk etter ansatte i Anno

Søk etter ansatte i Anno

Her kan du finne våre kolleger fra Anno-museer i Hedmark.

Anno