Museet byr på kunnskap!

Vi er en kunnskapsbedrift som tar vare på kunnskapsressurser og produserer og formidler ny kunnskap. Visjonen vår er "Kunnskap om fortid - engasjement i samtid".