Skålbergsætra

Vår egen museumsseter har sommeråpnet fra 4. juli til 7. august.

Skålbergsætra er Odalstunets museumssæter i Austvatn, Nord-Odal. Bygninger og landskap framstår slik det var mens det var sæterdrift her fram til ca 1960. Etter 50 års fravær har budeia på nytt inntatt sætra.

Bilder fra sætersesongen sommeren 2018