Skålbergsætra

Vår egen museumsseter har sommeråpnet fra 28. juni til 4. august!

Skålbergsætra er Odalstunets museumsseter i Austvatn, Nord-Odal. Adkomst fra RV 209, 8 km langs Østmosætervegen, bomavgift. Fra Krokmyra kan man følge den gamle sætervegen til fots, 1-1,5 times vandring i skogen. Starten av stien er merket fra Krokmyra. Det restaurerte seteranlegget er et fint turmål for familien. Bygninger og landskap framstår slik det var mens det var sæterdrift her fram til ca. 1960. Etter 50 års fravær har budeia på nytt inntatt sætra! 

Bilder fra sætersesongen sommeren 2018

  • Sæterkafé, Skålbergsætra
  • Mjølking, Skålbergsætra
  • Skålbergsætra
  • Ku i sætra, Skålbergsætra