Skålbergsætra

Vår egen museumsseter har sommeråpnet fra 4. juli til 7. august.

Skålbergsætra er Odalstunets museumssæter i Austvatn, Nord-Odal. Bygninger og landskap framstår slik det var mens det var sæterdrift her fram til ca 1960. Etter 50 års fravær har budeia på nytt inntatt sætra.