Hopp til hovedinnhold

Gjersøyen

Den staselige hovedbygningen på gardstunet!

Huset er en midtkammersbygning fra første halvdel av 1800-tallet, med empirestilens typiske halvvalmede tak, strenge, rette flater og symmetriske vindusplassering. Denne hustypen har inngang på midten med gang og trapp. Det er bygd til en kjøkkendel med moderne innredning der det tidligere var en kjøkkengang. Det store våningshuset fra Gjersøyen gjorde at Odalstunet ble et tun for en storgard, og ikke en gjennomsnittsgard i Odalen, slik det opprinnelig var planlagt. Gjersøyenbygningen har spisestue i midtkammerset og sal i andre etasje. Huset ble opprinnelig bygd på Gjersøyen i Sør-Odal, en av de større gardene i bygda. Bygningen ble gitt til museet i 1958 og gjenreist på tunet i 1965-66. Etter flyttinga til Odalstunet ble interiøret ført tilbake til tida rundt forrige århundreskifte.

Gjersøyen markerer rikdom og demonstrerer et klasseskille. Midtkammersbygninger som denne var svært vanlig på middels store og større gårder, og er nesten alltid delt inn på samme måte; kjøkken og kammers i den ene enden, midtstua og storgangen på midten, og den sjeldent brukte storstua i den andre enden. Storgangen var for storfolk, kjøkkengangen var for tjenestefolket. I andre etasje var det saler og soverom.

I dag er kjøkkengangen bygget om og rommer det moderne kjøkkenet som brukes ved utleie og arrangementer.

  • 1/1
    Et staselig storgårdshus fra tidlig 1800-tall.
Museum24:Portal - 2024.04.07
Grunnstilsett-versjon: 1