Hopp til hovedinnhold

Husmannsplassen

Garden på Odalstunet har sin egen husmannsplass.

  • 1/1
    Fagerliskålen til høyre har skåle i den ene enden og bu i den andre.

Husmannsvesenet utviklet seg sterkt på 1700-tallet og holdt seg til langt ut på 1900-tallet. For den som ikke hadde arverett til gard, fantes det ikke mange andre muligheter enn å rydde seg en husmannsplass. Husmannen betalte leie for plassen til bonden i form av arbeid på bondens gard. Denne arbeidsplikten kunne være nærmest ubegrenset, og kunne også omfatte husmannskona og barna. Husmannsplassen var som regel for liten til å gi levebrød for husmannen og hans familie og han måtte derfor ofte ha arbeid utenom plassen.

Museum24:Portal - 2024.04.07
Grunnstilsett-versjon: 1