(Foto/Photo)

Velkommen til Odalstunet

 (Foto/Photo)

Opplevelser på Odalstunet, Skålbergsetra og Sagstua skolemuseum - Sigurd Hoels barndomshjem. 

 (Foto/Photo)

En tur på tunet?

Her finner du oss

 (Foto/Photo)

Odalstunets opphav og utvikling

 (Foto/Photo)

Kunnskap og samlingsforvaltning