Hopp til hovedinnhold

Smia

Et av de eldste husa på tunet!

  • 1/1
    Fagerliskålen har bu i den ene enden og skåle i den andre, noe som er ganske uvanlig.

Smia ble bygd omkring 1750. Den har opprinnelig stått på Spikset i Sør-Odal, og ble flyttet til tunet i 1976. Smia var et viktig hus på garden, og gjerne var det noen av gardens folk som smidde redskap for gardsdrifta. Noen bønder var sin egen smed, og da helst grovsmed. I smia ble det laget ljåer (uten stål), hakker og grev, de få spikrene som trengtes på garden, samt beslag av ulike typer. Trekull til smia ble skaffet ved brenning av virke fra egen skog.

  • 1/1
    Odalstunet har egen smie.
Museum24:Portal - 2024.05.28
Grunnstilsett-versjon: 2