Hopp til hovedinnhold

Sagt av Sigurd Hoel

- Det er ingen spøk å være en vittig mann.

- Tiden leger alle sår, og erstatter dem med nye.

- Bare ved sitt avskrekkende eksempel kan en eldre generasjon noensinne øve innflytelse på den yngre.

- Den som vil utrette noe, må til en viss grad vende livet ryggen.

- Jeg tror der finnes lykkelige ekteskaper. Hederlige, fornuftige folk, hvis sannferdighet jeg ikke tør dra i tvil, sier at de kjenner eksempler.

- Midt i verden er huset (…)
På bortsiden av tunet går veien.
Den går ut i verden.
(Fra Veien til verdens ende)

- Å være bondestudent i Oslo, det har i ni av ti tilfeller betydd å være et ensomt, lutfattig menneske i en fremmed, uvennlig eller i beste fall koldt likegyldig by.
(S. H. i en artikkel i St. Hallvard, 1928)

"Jeg er flyttet til Odalen foreløpig - min fødebygd som du kanskje vet - for å gjøre studier til en dyster roman fra for hundre år siden."
(Brev til venninne og forfatterkollega Ellen Siersted i København, datert Nord-Odal 4/12 1940.)

"Nei du, jeg er ikke flyttet tilbake til Oslo. Det er meget sundere, og meget bedre på alle måter her i Odalen."
(Brev til Ellen Siersted, datert 27/6 1941.)

"Huff, du jeg begynner å lengte for ramme alvår vekk fra denne idyllen her oppe. Det er jo bra her, men - Inn til Oslo igjen, og ut av Oslo - til Kjøbenhavn, for eksempel."
(Brev til Ellen Siersted, datert 16/6 1942.)

"Min selvbiografi?"

Museum24:Portal - 2024.05.28
Grunnstilsett-versjon: 2