Hopp til hovedinnhold

Kjona

Kjona er flyttet hit fra Ullermoen i Sør-Odal i 1955 og er opprinnelig bygd ca 1850. I kjona ble malt, korn og lin tørket. Denne måten å tørke på ble kanskje tatt i bruk allerede i vikingtida. Den østlandske kjona hadde gjerne to etasjer, med ovn i første og tørkeplass i andre. Varm luftkunne dermed strømme gjennom det som skulle tørkes. Kjona her på tunet er av den tradisjonelle typen med inngang til både første og andre etasje fra bakken.

Odalen hører til det nordligste området for kjoner på Østlandet. Lenger nord brukte de badstua til korntørking, men i Trøndelag var det kjoner. Kjona ble i likhet med smia plassert i god avstand fra de andre husa på garden, gjerne nært vann, på grunn av den store brannfaren.

  • 1/1
    Kjona på Odalstunet
Museum24:Portal - 2024.05.28
Grunnstilsett-versjon: 2