Hopp til hovedinnhold

Sigurd Hoel i spaltene

Her finner du en oversikt over artikler i 320 ulike aviser og tidsskrifter, der Hoel er omtalt, selv skriver, eller er referert til i en eller annen form. Papirkopier av de aller fleste artiklene finnes i Sigurd Hoel-avdelingen på Nord-Odal Bibliotek.

A.B.C (Oslo)
11/2 1937 Sigurd Hoel (portrett, Odalen omtales)

Aftenposten
2/6 1948 Striden om diktergasje til Sigurd Hoel
3/6 1948 Sigurd Hoel fikk diktergasjen
18/11 1949 Anm. av filmen "Vi flyr på Rio"
31/12 1949 25 år siden Gyldendal ble norsk: Direktør Grieg forteller eventyret ...
28/11 1951 Språknemnda er en svindel sier Sigurd Hoel og Gill
23/4 1952 Den norske Forforfatterforening sprenges på sprogspørsmålet
7/9 1956 Samnorsken sinker sprogutviklingen 
23/1 1958 Hoel: Det er et lumskt forslag (vedr. språkstriden)

Aktuell
26/6 1948 Storting og dikterlønn (av A. Sandemose)

Arbeiderbladet (Social-Demokraten)
21/9 1918 Et offer for den engelske krigsjustis
10/1 1920 Oversatte bøker 
17/9 1921 Akers-elva 
26/10 1921 Kristianias ældste vælger (sign. Joel)
21/10 1922 Høstfrukt
26/6 1923 Anatole France
15/3 og 22/5 1924 Russisk litteratur efter revolusjonen
2/6 1924 Attentatet på den østerrikske kansler
9/6 1924 Attentat og politikk
?/6 1924 Livets vann (Tsjekkoslovakiet)
25/4 1924 Påske i Berlin
31/5 1924 Zoologisk have
28/3 1925 Gamle merkedager 
11/11 1925 Bankchefens død (anm. Sigurd Hoel)
11/11 1925 Det underbevisste 
5/10 1926 Alexander Berkmann: En anarkists fengselserindringer (anm. Sigurd Hoel)
8/10 1926 H. G. Wells: Verdenshistorie (anm. Sigurd Hoel)
15/10 1926 Hans E. Kinck er død
23/10 1926 Hans E. Kinck: Italienere (anm. Sigurd Hoel)
23/10 1926 Rudolf Nilsen: På gjensyn
23/10 1926 Stevenson: På bunden
29/10 1926 Johs. V. Jensen: Verdens Lys (anm. Sigurd Hoel)
8/11 1926 Karen Ewald: Livets fanger (anm. Sigurd Hoel)
12/11 1926 Bernard Shaw har fått den litterære Nobelpris
12/11 1926 Georges Duhamel: Pariserstudenter (anm. Sigurd Hoel)
19/11 1926 F. M. Dostojefski: Skriftemål (anm. Sigurd Hoel)
26/11 1926 Ingeborg Refling Hagen: Marihand (anm. Sigurd Hoel)
4/12 1926 Vilhelm Krag: Min barndoms have (anm. Sigurd Hoel)
10/12 1926 Martha Ostenso: Gry (anm. Sigurd Hoel)
10/12 1926 André Gide: Hyrden (anm. Sigurd Hoel)
januar 1927 Nationalteatrets premiere - Helge Krog: På solsiden (anm. Sigurd Hoel) 
4/2 1927 Georg Brandes 85 år
21/2 1927 Georg Brandes er død
18/7 1927 Doktor Jekyll og Edward Hyde
23/7 1927 Politikernes bibel
27/10 1927 Nini Roll Anker: Under skråtaket (anm. Sigurd Hoel)
27/10 1927 Kincks efterlatte skrifter
2/11 1927 Det norske teatret - Arne Garborg: Læraren (anm. Sigurd Hoel)
3/11 1927 Johan Bojer: Det nye tempel (anm. Sigurd Hoel)
3/11 1927 Olav Duun: Olsøy-gutane (anm. Sigurd Hoel)
10/11 1927 Regine Normann: Nordlandsnatt (anm. Sigurd Hoel)
10/11 1927 Kristian Elster: Skibe i drift (anm. Sigurd Hoel)
10/11 1927 Stein Balstad: Kven dømer (anm. Sigurd Hoel)
11/11 1927 Grazia Deledda fikk Nobelprisen i litteratur
24/11 1927 Arne Paasche Aasen: Den dag i morgen (anm. Sigurd Hoel)
24/11 1927 Peter Egge: Drømmen (anm. Sigurd Hoel)
1/12 1927 Mikkjel Fønhus: Vandringen mot nord (anm. Sigurd Hoel)
8/12 1927 Olaf Bull: Metope (anm. Sigurd Hoel)
15/12 1927 Kristendom - Jens Andvig: Vi guder
15/12 1927 Høstmorgen ved Mjøsen
20/12 1927 Martha Ostenso: Slegten (anm. Sigurd Hoel)
22/12 1927 Bøker for jernbanekupeen
18/2 1928 Kristofer Uppdal 50 år
15/6 1928 Johannes V. Jensen: Ved livets bred (anm. Sigurd Hoel)
16/10 1928 Stefan Zweig: Amok (anm. Sigurd Hoel)
19/10 1928 Lesebøker
6/11 1928 J. Kessel: Flyverne (anm. Sigurd Hoel)
6/11 1928 Johannes Thrap-Meyer: Anakreons død (anm. Sigurd Hoel)
13/11 1928 Nini Roll Anker: Prisopgaven (anm. Sigurd Hoel)
14/11 1928 Sigrid Undset fikk Nobelprisen i litteratur
27/11 1928 Moderne fransk litteratur
30/11 1928 Hjalmar Söderberg: Jesus Barabbas (anm. Sigurd Hoel)
5/12 1928 Hans E. Kinck
5/12 1928 Kristian Elster: Spor som blev utslettet (anm. Sigurd Hoel) 
11/12 1928 Johan Falkberget: Det høie fjeld (anm. Sigurd Hoel)
11/12 1928 Kritisk revy
18/12 1928 Olaf Bull: De hundrede år (anm. Sigurd Hoel)
20/12 1928 Erling Winsnes: Strandhugg (anm. Sigurd Hoel) 
20/12 1928 O. E. Rølvåg: Peder Seier (anm. Sigurd Hoel)
2/1 1929 Nationalteatret - Den stundesløse (anm. Sigurd Hoel)
17/1 1929 Nationalteatret - Helge Krog: Konkylien
28/1 1929 Nationalteatret - Sheridan: Baktalelsens skole (anm. Sigurd Hoel)
23/2 1929 Gunnar Heiberg
30/4 1929 Alexander Kielland
1/6 1929 Det bye teater - Miles Mallison: Fanatikere (anm. Sigurd Hoel) 
25/6 1929 Martin Andersen Nexø 60 år
5/7 1929 Verner von Heidenstam og Hjalmar Söderberg
10/8 1929 Johannes Thrap-Meyer (nekrolog S. Hoel)
28/10 1930 Psykoanalysen
5/11 1930 De 16 beste (novellekonkurranse)
5/11 1930 Mikkjel Fønhus: Fjellkongen (anm. Sigurd Hoel)
13/11 1930 Kristian Elster: Bonde Veirskjæg (anm. Sigurd Hoel)
22/11 1930 Arne Paasche Aasen: Plog og penn (anm. Sigurd Hoel)
25/11 1930 Sigrid Undset: Den brændende busk (anm. Sigurd Hoel)
27/11 1930 Herman Wildenwey: Dagenes sang (anm. Sigurd Hoel)
12/12 1930 Nils Collett Vogt: Et liv i dikt (anm. Sigurd Hoel)
12/12 1930 Ingeborg Refling Hagen: I skreddertimen (anm. Sigurd Hoel)
17/3 1931 Kristian Elster 50 år
12/12 og 14/12 1931 Aksel Sandemose
25/11 1933 Johan Bojer: Huset og havet (anm. Sigurd Hoel)
3/5 1934 Norsk Gyldendal. Innlegg fra R. Fangen og S. Hoel
2/6 1934 To unge amerikanere
26/6 1947 Kulturkommisjonen organiserer sterkere nordisk samarbeide 
julen 1947 Talende Ted og tause George 
2/6 1948 Stor moraldebatt om Sigurd Hoels forfatterskap
4/6 1948 Bare 21 mørkemenn i Stortinget
24/11 1948 Svar på Arve Moens åpne brev (av 13/11)
27/11 1948 Sigurd Evensmo: Refseren Sigurd Hoel
30/11 1948 Svar til flere
19/9 1949 Steder i Norge III. Odalen
29/10 1954 Sigurd Hoel: For oss har Hemingway betydd mest
19/6 1956 Ungdommen og velferdsstaten
20/6 1956 De som nekter å tilpasse seg 
12/1 1957 Dikteren og tiden (portrett av S. Hoel)
30/1 1957 Gallupundersøkelser i sprogsaken
16/2 1957 Om gallup-undersøkelsen i sprogsaken
6/2 1958 Språksaken

Bergens Aftenblad
9/5 1936 Sigurd Hoel som kulturforkjemper

Bergens Arbeiderblad
9/5 1936 Litteraturens opgaver i kulturkampen i dag
10/5 1948 Kirke- og undervisningsminister Jens Korsvold: Sigurd Hoel
12/6 1948 Dixi: "Har Sigurd Bødtker forført Sigurd Hoel?"

Bergens Tidende
9/5 1936 Seksuell ufrihet i barneårene
12/1 1946 Det trivielle og det tragiske

Bygdenes Blad
22/2 1957 Rikdommen i våre dialekter må bevares
2/3 1957 Sigurd Hoel (intervju)

Christiansands Tidende
15/2 1957 Riksmålsfolket skriver brev til stortingsmennene

Dagbladet
12/12 og 14/12 1931 Aksel Sandemose 
25/11 1933 Johan Bojers roman
16/6 1934 Unge amerikanere
16/3 1935 Morsomme utenlandske forfattere II. Alexander Lernet-Holenia
6/4 1935 Absolutt ærlighet, renhet, uselviskhet og kjærlighet. Et par ord om C. J. Hambro ...
18/5 1935 Morsomme utenlandske forfattere III. Guy Endore og Vincent Sheean
5/12 1935 Nils Johan Rud: Jeg er ingen proletar (anm. Sigurd Hoel) 
6/7 1936 Thornton Wilder: Heaven's Destination (anm. Sigurd Hoel)
26/9 1936 Ronald Fangen: På bar bunn (anm. Sigurd Hoel)
1/10 1036 Knut Hamsun: Ringen sluttet (anm. Sigurd Hoel)
31/10 1936 Det kan aldri hende her! 
5/11 1936 Vilhelm Moberg: Dårlig skudsmål (anm. Sigurd Hoel)
9/11 1936 Sinclair Lewis og Sigurd Hoel
11/11 1936 Sinclair Lewis og C. J. Hambro
14/11 1936 Andreas Eriksen: Efterpå gikk vi hjem (anm. Sigurd Hoel)
14/11 1936 Magnhild Haalke: Åkfestet (anm. Sigurd Hoel)
18/11 1936 John Steinbeck: Vredens druer (anm. Sigurd Hoel)
21/11 1936 Sigrid Undset: Den trofaste hustru
21/11 1936 Olav Duun seksti år
29/11 1936 Gunnar Larsen: Bull (anm. Sigurd Hoel)
30/11 1936 B. Traven: Den hvite rose (anm. Sigurd Hoel)
5/12 1936 Emil Boyson: Yngre herre på besøk (anm. Sigurd Hoel)
6/12 1936 Sigurd Hoel: Ukens portrett - Olav Bull
18/12 1936 Hans Haga: Første natt (anm. Sigurd Hoel)
19/12 1936 Trygve Bråtøy: De unge menn
23/12 1936 Trygve Bråtøy: Stilen
10/12 1938 Blix
18/7 1939 Oskar Braaten er død
13/9 1939 Olav Duun døde i dag
18/5 1945 Sigurd Hoel venter svær leselyst
8/9 1945 Om det kulturelle samarbeid i Norden
20/10 1945 Overgangstid
1/12 1945 Tillitskrise?
31/12 1945 Hele folkets sunne kverulans vil skaffe luft i luka
21/1 1946 Andreas Eriksen: Omkring forfatterstreiken 
24/1 1946 Forfatterstreiken
28/1 1946 Forfatterstreiken
31/1 1946 Andreas Eriksen: Forfatterstreiken
6/2 1946 Magnhild Haalke: Noen ord om forfatterstreiken
7/2 1946 Fremdeles forfatterstreiken
13/2 1946 Nødvendig med skarpe brodder (karikaturtegning av S. Hoel)
15/2 1946 Olav Mathiesen: Hva er "det tragiske"?
23/2 1946 Tungt å lære, lett å glemme
13/4 1946 Forsvar for kriminalromaner
3/5 1946 Et avslørende tysk forfatterskap (tilsvar til Hoels forsvar for kriminalromaner) 
1/6 1946 Bør det bo mennesker i Norge? 
22/10 1946 Niels Chr. Brøgger: "Overgangstid" (tilsvar til Hoel) 
3/1 1947 Sigurd Hoel om riksretten
12/3 1947 Hvitbøker og Franco
22/7 1947 Sigurd Hoel og Evensmo [...] kommer med romaner og dikt i høst
3/6 1948 Bare 21 stemte mot kunstnerlønn til Sigurd Hoel
29/10 1948 Uvitenhetens tidsalder
9/12 1948 Stein Flekstad: Bemerkninger i margen av Sigurd Hoel-debatten 
24/12 1948 17 diktere plukker gullkorn hos seg selv
7/9 1949 Paal Brekke: Sigurd Hoel og modernismen
24/9 1949 Før høstflommen (Philip Houm)
9/11, 10/11 og 11/11 1949 Åndsliv og håndverk
18/11 1949 "Vi flyr på Rio"
5/4 1952 Sigurd Hoel til kraftig angrep på Arbeiderpartiet
21/4 1952 Svar til professor Gabriel Langfeldt
26/4 1952 Sluttreplikk til professor Gabriel Langfeldt
5/12 1953 Eliten i åndenød (portrett av S. Hoel)
23/1 1954 Riksmålsforfattere i Språknemnda?
27/1 1954 Svar til Trygve Bull og Hans Heiberg
12/5 1955 Mange riksmålsforfattere til Bergen
2/7 1955 Hr. Ragnar Vold og sprogdebatten
26/10 1955 Stais bok om Sigurd Hoel (komm. av Sigurd Hoel)
1/11 1955 Antroposofien og sprogstriden
21/11 1956 Fremtidssproget og Olav Duun
29/11 1956 Lektor Trygve Bull og hans verneting
23/1 1957 Svar til hr. Arne Løftingsmo (av S. Hoel)
11/2 1957 Svar til Magne Rommetveit (av S. Hoel)
25/2 1957 Forlagene og nynorsken 
5/11 1958 Minneord om Gunnar Larsen
18/2 1958 PØBEL! freser furten Sigurd Hoel på Geilo
12/1 1959 Striden mellom forfatterforeningene

Drammens Tidende
30/6 1956 Sprogtvang betyr sprogstrid

Farmand
10/9 1955 To syn på Mot Dag og Erling Falk
10/9 1955 Sigurd Hoel om en bok
16/11 1957 Wilhelm Reich (av Sigurd Hoel)
3/6 og 20/6 1959 Menneskesynet i moderne litteratur (to artikler av S. Hoel)

Fremtiden (Drammen)
17/2 1938 Sigurd Hoel om den nye amerikanske litteratur

Friheten
3/6 1948 Sigurd Hoel fikk kunstnerlønn
18/11 1949 anmeldelse av filmen "Vi flyr på Rio"

Frisprog (Foreldreaksjonens avis)
3/3 1956 Svar fra Sigurd Hoel til Trygve Bull
21/1 1956 Frieri til det folkelige
12/1 1957 Når overgrepene mot riksmålet blir for grove, svinger pendelen
6/4 1957 Hoel kåserer muntert om triste tilstander
8/2 1958 En eiendommelig statistikk

Haugesunds avis
17/11 1954 Den gule serie

Hjemmet
nr. 9/1936 En skattkiste eier vi alle i eventyrene våre

Indlandsposten
13/2 1936 Odalen til Sigurd Hoel efter siste boken (på vers)

Kirke og Kultur
jan. 1932 Eivind Berggrav: "Kan psykologi drepe?"

Klassekampens julenummer
1920 "Den runde fare" (av S. Hoel)

Kongsvinger Arbeiderblad
7/8 1937 Sigurd Hoel og Vardehytta (Odalen omtales)
2/3 1940 Sigurd Hoel: Eventyrene er 100 år (trykt i mange aviser)

Magasinet for alle (Arbeidermagasinet)
30/8 1941 A. Eriksen: "Sigurd Hoel - Folkelivsskildreren"
30/8 1941 "De gamle på haugen" av Sigurd Hoel
26/12 1942 "Han Amund og han Amund" av Sigurd Hoel

Morgenbladet
1/10 1931 Bokseren/forfatteren Sigurd Hoel (notis) 
24/12 1947 Demokratiet idag ... Tre personligheter diskuterer aktuelle problemer
2/6 1948 Mot all logikk å gi Hoel diktergasje
4/6 1948 Stort flertall for diktergasje til ...
13/8 1948 Svar til Marie Bjørnslies "Åpne brev"
8/10 og 16/10 1949 Hr. Paal Brekke og "Døden i Vinduet"
21/10 1949 Hr. Paal Brekke og kunsten å lese
24/12 1949 Fra dansk filial til norsk storforlag
31/12 1949 Nærkampen om menneskebildet
13/12 1950 Opposisjonen har alltid rett (i forb. med Sigurd Hoels 60-årsdag)
23/12 1950 Nåja (notiv av Sigurd Hoel)
29/11 1951 Brennende opinion mot samnorsknevnden 
11/3 1952 Riksmålet skal dømmes og henrettes under medvirkning av fiendtlige forsvarere
31/3 1952 Hans Heiberg og striden i Forfatterforeningen
9/4 1952 Den tapte ironi
28/4 1952 Knut Hamsun og artikkelen "Nu igjen" - 
28/7 1952 Om hr. Christie og "troens dilettanter"
12/10 1953 "Døden i Vinduet" (Paal Brekke)
19/10 1953 Sigurd Hoel og modernismen
21/10 1953 Hr. Paal Brekke og kunsten å lese 
23/11 1953 Økonomisk sulteforing utarmer vårt åndsliv
4/9 1956 Sigurd Hoel mishandlet - 
8/12 1956 Revisjon av skolelovens regler for sprogavstemninger 
24/1 1958 Sigurd Hoel: Vi bøyer oss aldri for dette angrep på riksmålet
23/8 1958 Hans Heiberg og det "frie" ord 
8/9 1958 "Fusk i Mykle-saken"

Morgenposten
13/5, 14/5 og 15/5 1954 En samtale med Sigurd Hoel

Nationen
4/6 1948 Stortinget gav Sigurd Hoel kunstnerlønn
18/11 1949 anmeldelse av filmen "Vi flyr på Rio"
24/12 1954 Sigurd Hoel tror på bokbilen som på fiskebilen

Nordisk Tidsskrift
1925 Norsk litteratur 1925 
1926 Norsk litteratur 1926

Nordlys
11/12 1956 Hvor lenge skal målfolkenes trakasserier forsvares?

Norges Handels- og Sjøfartstidende
29/10 1949 Samlede verker og enkelte bind
18/11 1949 anmeldelse av filmen "Vi flyr på Rio"

Norgesnytt (norsk avis i Sverige under 2. verdenskrig)
10/12 1943 Påny må tyskerne sanne at ånd kan ikke drepes med vold
jul 1943 Korrupsjonen er død 
11/10 1944 En av våre oppgaver
25/10 1944 Johan Borgens roman (anm. Sigurd Hoel) 
13/12 1944 Jødene

Oslo Illustrerte 
nr. 6/1930 Lånte fjær (bl.a. om Sigurd Hoel og "Syndere i sommersol")
nr. 8/1930 Lånte fjær (tilsvar fra Sigurd Hoel)

Sogn og Fjordane
10/8 1959 Sigurd Hoel: Den store romantikar i norsk litteratur (om Hamsun) - trykt i mange aviser

Stavanger Aftenblad
15/8 1935 Bøkene er ikke lenger til å bli sinte på
26/11 1948 Sigurd Hoel svarer Arve Moen: Min kritikk var mild som sønnenvind -
21/5 1957 En god roman må ha en god historie

St. Hallvard
1928 (4. hefte, 6. årg.) Sigurd Hoel: Oslo og bondestudentene, s. 218-225

Sunnmørsposten
5/7 1955 Den gule serie

Universitas
nr. 4/mars 1947 Sigurd Hoel varsler kulturell storrengjøring (intervju)

Verdens Gang
28/6 1945 Sigurd Hoel om det anonyme Sverige
4/1 1947 Hvor lenge skal vi holde på å grave opp lik? (S. Hoel om riksrettspørsmålet)
26/6 1947 Kulturkommisjonen får nok å gjøre
2/6 1948 Skal moral eller kunst avgjøre ...
4/6 1948 Overveldende flertall for ...
10/3 og 11/3 1949 Om Messias-drømmen. To artikler
1/4 1949 Erobring under flukt 
29/4 1949 Et oppslagsverk og et problem
7/6 og 8/6 1949 Atomisert kultur
25/6 1949 En bok om Jonas Lie
16/7 1949 "Friheten" - Hamsun - Hoel
30/8 1949 Litterært slagsmål i Amerika
31/8 1049 Kunst for kunstens skyld. Annen artikkel om Ezra Pound-saken 
10/9 1949 Lørdagsrunden
13/9 1949 Den omstridte lyriker
20/9 1949 Svar i Ezra Pound-saken
1/10 1949 Ingen motspillere? Omkring norsk kulturdebatt
15/10 1949 Kampen om Leiv
27/10 1949 Hva dikterne selv mener
19/11 1949 Ernst Ahlgrens liv og død
23/12 1949 Ny, god John P. Marquand
27/5 1950 Amerikansk selvkritikk
24/6 1950 Guden som sviktet
15/7 1950 Bokser-opprøret
27/11 1950 Johannes V. Jensen
17/3 1951 William Faulkner
5/5 1951 De beste i verden?
7/7 1951 Amerikansk bølgedal - og en liten bølgetopp
18/8 1951 Joseph Conrad - Erling Falk 
26/4 1952 Sigurd Hoel er ikke Fredrik. Og deler ikke hans syn på ungdommen
19/8 1954 Sigurd Hoel fallen blant røvere
19/12 1955 Cora Sandel 75 år

Vårt Land
17/6 1947 Trobiandenes trubadur (om Sigurd Hoel)
3/6 1948 Svarstad: Diktarløn og kulturkritikk