En dag i oktober

Velkommen til boklansering på Sagstua skolemuseum søndag 21. oktober.

Vi samtaler om utdanning i vårt distrikt før og nå med utgangspunkt i den nye boka "Utdanning Hedmark" som er utgitt av Anno museum. Hedmark fylke skårer lavt på flere nasjonale utdanningsstatistikker. Det er også store regionale forskjeller innad i fylket. Dette vil vi forstå og forklare: Hva skaper slike ulikheter, og hvordan oppstår ulike holdninger til utdanning? 

Med utgangspunkt i Nord-Odal ser vi på forhold som kan ha betydning for det lave utdanningsnivået i befolkningen her. En annen artikkel belyser kulturelle forhold i Hedmark. Er det sammenhenger mellom språk, selvbilde og mentalitet på den ene sida og holdninger til utdanning på den andre?

Inngang:
voksne kr 60,-
barn kr 30,-

  • Sigurd Hoel med mor og søstre på storgangen ved Sagstua skole.
    1/1
    Sigurd Hoel med mor og søstre på storgangen ved Sagstua skole. Odalstunet