Olsok på Odalstunet

Tradisjonen tro inviterer vi til utendørs Olsokgudstjeneste på Odalstunet onsdag 29. juli klokka 19.00