Odalstunet

Odalstunet er hele Odalens museum. Her er det samlet bygninger og gjenstander fra hele Odalen siden museet ble dannet like etter andre verdenskrig.

Bygningene utgjør et storgardstun med både våningshus, kårbygning og mange uthus. På trygg avstand fra de andre husa ligger kjona og smia. I skogen finner vi husmannsplassen og like bortenfor ligger tømmerhoggerkoia.

Selve museumsområdet er åpent hele året, selv om bygningene kun er åpne under arrangementer. Utenom museets åpningstid kan man oppleve Odalstunet ved hjelp av den digitale KulturPunkt-løypa.